Zapowiedź sezonu w formie wywiadu z NBA Labs.

Opublikowane przez , 25 października 2017 w Artykuły, Zapowiedzi, 0 komentarzy

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu udało nam się nawiązać współpracę z portalem NBA Labs. Poniżej transkrypcja dość obszernego wywiadu, który przeprowadziła Marta. Na pytania odpowiadał Karol Frankowski. Jest w nim mowa o wszystkim co nas czeka w bieżącym sezonie, a także o innych kwestiach związanych w funkcjonowaniem tegorocznych Lakers.

Jesteśmy​ ​ po​ ​ pierwszych​ ​ trzech​ ​ meczach​ ​ Lakers​ ​ w​ ​ preseason.​ ​ Wszystkie​ ​ jednak​ ​ przegrali. Jak​ ​ widzisz​ ​ Jeziorowców​ ​ w​ ​ kompletnie​ ​ innym,​ ​ nowym​ ​ wydaniu?

Ciężko​ ​ cokolwiek​ ​ prorokować​ ​ po​ ​ Preseason,​ ​ ponieważ​ ​ jak​ ​ wiemy​ ​ te​ ​ rozgrywki​ ​ rządzą​ ​ się swoimi.prawami,​ ​ większość​ ​ gwiazd​ ​ odpoczywa,​ ​ albo​ ​ gra​ ​ po kilkanaście​ ​ minut.​ ​ Jednakże​ ​ co się​ ​ zdecydowanie​ ​ rzuca​ ​ w​ ​ oczy,​ ​ to​ ​ fatalna​ ​ defensywa.​ ​ Lakers​ ​ stracili​ ​ w​ ​ trzech​ ​ meczach​ ​ 333 punkty,​ ​ to​ ​ o​ ​ wiele​ ​ za dużo​ ​ jeśli​ ​ chcą​ ​ coś​ ​ „ugrać”​ ​ w​ ​ niezwykle​ ​ silnej​ ​ konferencji​ ​ zachodniej. Nie​ ​ chcę​ ​ zbyt​ ​ szybko​ ​ oceniać​ ​ Lakers,​ ​ ale​ ​ naprawdę​ ​ nie​ ​ sądzę,​ ​ że​ ​ mogą​ ​ w​ ​ tym​ ​ nowym wydaniu​ ​ awansować​ ​ do​ ​ playoffs​ ​ w​ ​ tym​ ​ roku.​ ​ Tej​ ​ drużynie​ ​ potrzeba​ ​ jeszcze​ ​ 2-3​ ​ lat​ ​ czasu na​ ​ zgranie​ ​ się.​ ​ Tym​ ​ bardziej,​ ​ że​ ​ Zachód​ ​ jest​ ​ niebywale​ ​ napakowany​ ​ gwiazdami​ ​ i​ ​ o​ ​ ósemkę będzie​ ​ ciężko.

Wydaje​ ​ mi​ ​ się,​ ​ ze​ ​ nawet​ ​ w​ ​ tym​ ​ roku​ ​ nie​ ​ jest​ ​ to​ ​ celem.​ ​ Bardziej​ ​ chodzi​ ​ o​ ​ zgrywanie​ ​ nowego składu​ ​ i​ ​ rozpoznanie​ ​ w​ ​ kogo​ ​ warto​ ​ inwestować​ ​ w​ ​ przyszłość.​ ​ Czy​ ​ któryś​ ​ z​ ​ zawodników​ ​ już na​ ​ tym​ ​ etapie​ ​ przykuł​ ​ Twoją​ ​ uwagę?

Magic​ ​ Johnson​ ​ i​ ​ Lavar​ ​ Ball​ ​ mają​ ​ zdecydowanie​ ​ inne​ ​ zdanie​ ​ co​ ​ do​ ​ celów​ ​ drużyny​ ​ na​ ​ ten​ ​ rok. Jednak​ ​ nie,​ ​ oszukujmy​ ​ się​ ​ przebicie​ ​ się​ ​ na​ ​ Zachodzie​ ​ do​ ​ ósemki​ ​ to​ ​ zadanie​ ​ prawie niewykonalne​ ​ i​ ​ Lakers​ ​ pozostaje​ ​ zgrywanie​ ​ młodego​ ​ składu​ ​ i​ ​ myślenie​ ​ o​ ​ kolejnym​ ​ lecie​ ​ i próbie​ ​ przejęcia​ ​ jakiejś​ ​ wielkiej​ ​ gwiazdy,​ ​ bowiem​ ​ tych​ ​ za​ ​ rok​ ​ będzie​ ​ mnóstwo.​ ​ Czy​ ​ ktoś​ ​ z obecnych​ ​ przykuł​ ​ moją​ ​ uwagę?​ ​ Oczywiście.​ ​ Jako,​ ​ że​ ​ śledzę​ ​ na​ ​ bieżąco​ ​ mecze​ ​ Lakers dostrzegam​ ​ wiele​ ​ detali.​ ​ Bardzo​ ​ podoba​ ​ mi​ ​ się​ ​ jak​ ​ rozwija​ ​ się​ ​ Julius​ ​ Randle,​ ​ którego​ ​ śledzę już​ ​ od​ ​ czasów​ ​ NCAA​ ​ i​ ​ muszę​ ​ stwierdzić,​ ​ że​ ​ zrobił​ ​ ogromny​ ​ postęp​ ​ w​ ​ obronie.​ ​ W​ ​ ataku zawsze​ ​ radził​ ​ sobie​ ​ nie​ ​ najgorzej.​ ​ Poza​ ​ nim​ ​ są​ ​ jeszcze​ ​ Ball​ ​ i​ ​ Ingram,​ ​ którzy​ ​ nie​ ​ pokazali jeszcze​ ​ pełni​ ​ swoich​ ​ umiejętności​ ​ i​ ​ czekam​ ​ jak​ ​ ich​ ​ talent​ ​ po​ ​ prostu​ ​ eksploduje.​ ​ To​ ​ jest nieuniknione,​ ​ ale​ ​ do​ ​ tego​ ​ potrzeba​ ​ czasu.​ ​ No​ ​ i​ ​ jest​ ​ jeszcze​ ​ ten​ ​ niesamowity​ ​ debiutant​ ​ Kyle Kuzma!​ ​ 3​ ​ mecze​ ​ i​ ​ trzy​ ​ razy​ ​ najlepszy​ ​ punktujący​ ​ drużyny,​ ​ MVP​ ​ meczu​ ​ finałowego​ ​ Summer League.​ ​ Ten​ ​ chłopak​ ​ może​ ​ się​ ​ okazać​ ​ najlepszych​ ​ przechwytem​ ​ w​ ​ drafcie​ ​ od​ ​ czas Draymonda​ ​ Greena.​ ​ Jest​ ​ po​ ​ prostu​ ​ stworzony​ ​ do​ ​ dzisiejszej​ ​ NBA,​ ​ bo​ ​ jako​ ​ wysoki​ ​ gracz dysponuje​ ​ rzutem​ ​ z.dystansu.​ ​ Osobiście​ ​ wierzę,​ ​ że​ ​ będzie​ ​ on​ ​ jedną​ ​ z​ ​ gwiazd​ ​ przyszłych Lakers.

Powiedziałeś​ ​ o​ ​ próbie​ ​ zakontraktowania​ ​ gwiazd​ ​ w​ ​ przyszłym​ ​ offseason.​ ​ Czy​ ​ to​ ​ jest​ ​ w​ ​ ogóle realne?​ ​ LA​ ​ to​ ​ nadal​ ​ topowy​ ​ kierunek​ ​ dla​ ​ wolnych​ ​ agentów?​ ​ Kogo​ ​ widziałbyś​ ​ w​ ​ Los Angeles?

Jak​ ​ najbardziej​ ​ realne,​ ​ jest​ ​ przecież​ ​ wielu​ ​ wolnych​ ​ agentów,​ ​ którzy​ ​ będą​ ​ chcieli​ ​ zmienić otoczenie.​ ​ Magic​ ​ potrafił​ ​ działać​ ​ cuda​ ​ na parkiecie,​ ​ liczę​ ​ ze​ ​ jako​ ​ działacz​ ​ także​ ​ się​ ​ sprawdzi i​ ​ swoją​ ​ wizję​ ​ gry​ ​ „sprzeda”​ ​ topowym​ ​ nazwiskom​ ​ z​ ​ rynku.​ ​ To​ ​ już​ ​ nawet​ ​ nie​ ​ chodzi​ ​ o​ ​ miasto, jako​ ​ kierunek,​ ​ ale​ ​ gracze​ ​ idą​ ​ tam​ ​ gdzie​ ​ widzą,​ ​ że​ ​ będą​ ​ mieli​ ​ ułożoną​ ​ przyszłość,​ ​ nie​ ​ tylko
pod​ ​ względem​ ​ finansowym,​ ​ ale​ ​ też​ ​ sportowym.​ ​ Chęć​ ​ gry​ ​ z​ ​ młodymi​ ​ i​ ​ niebywale perspektywicznymi​ ​ gwiazdami​ ​ na​ ​ pewno​ ​ kogoś​ ​ skusi.​ ​ Czy​ ​ to​ ​ będzie​ ​ Paul​ ​ George​ ​ czy Lebron​ ​ James​ ​ nie​ ​ wiem,​ ​ ale​ ​ są​ ​ inni,​ ​ których​ ​ obecność​ ​ mogłaby​ ​ podnieść​ ​ wartość​ ​ ogolną drużyny.​ ​ Np​ ​ Demarcus​ ​ Cousins​ ​ jeśli​ ​ nie​ ​ wypali​ ​ plan​ ​ Pelicans​ ​ z​ ​ graniem​ ​ na​ ​ dwie​ ​ wieże,​ ​ na pewno​ ​ latem​ ​ wróci​ ​ w​ ​ kierunku​ ​ słonecznej​ ​ Kalifornii.​ ​ Ktoś​ ​ taki​ ​ jak​ ​ on​ ​ przydałby​ ​ się​ ​ Lakers. Greg​ ​ Monroe,​ ​ Chris​ ​ Paul​ ​ oni​ ​ też​ ​ może​ ​ poszukają​ ​ szczęścia​ ​ gdzie​ ​ indziej.​ ​ Wszystko​ ​ zależy jak​ ​ potoczy​ ​ się​ ​ sezon​ ​ i​ ​ kto​ ​ będzie​ ​ po​ ​ nim​ ​ zadowolony,​ ​ a​ ​ kto​ ​ zawiedziony.

W​ ​ dobie​ ​ superteamów​ ​ i​ ​ wielkich​ ​ trójek​ ​ mi​ ​ jednak​ ​ wydaje​ ​ się​ ​ mocno​ ​ wątpliwe​ ​ to,​ ​ że​ ​ uda​ ​ się pozyskać​ ​ dużych​ ​ graczy​ ​ po​ ​ najbliższych​ ​ rozgrywkach,​ ​ ale​ ​ może​ ​ Lonzo​ ​ Ball​ ​ będzie wabikiem.​ ​ Jak​ ​ oceniasz​ ​ -​ ​ czy​ ​ to​ ​ tylko​ ​ hype,​ ​ czy​ ​ rzeczywiście​ ​ Ball​ ​ ma​ ​ przed​ ​ sobą​ ​ karierę franchise​ ​ playera?​ ​ Jak​ ​ duży​ ​ upside​ ​ ma​ ​ ten​ ​ graczy​ ​ i​ ​ gdzie​ ​ widzisz​ ​ jego​ ​ mocne​ ​ i​ ​ słabe​ ​ strony?

Nie​ ​ zgodzę​ ​ się​ ​ z​ ​ Tobą,​ ​ bowiem​ ​ nie​ ​ jest​ ​ powiedziane,​ ​ że​ ​ w​ ​ Lakers​ ​ także​ ​ nie​ ​ stworzy​ ​ się Wielka​ ​ trójka,​ ​ a​ ​ do​ ​ Balla​ ​ i​ ​ do​ ​ Ingrama​ ​ dołączy​ ​ ktoś,​ ​ kto​ ​ uzupełni​ ​ ich​ ​ braki.​ ​ Ci​ ​ zawodnicy mają​ ​ potencjał​ ​ na​ ​ wielkie​ ​ gwiazdy.​ ​ Sam​ ​ Ball​ ​ może​ ​ nie​ ​ będzie​ ​ wystarczającym​ ​ wabikiem,​ ​ ale Otoczony​ ​ Randlem,​ ​ Ingramem,​ ​ Caldwellem​ ​ -​ ​ Popem,​ ​ Clarksonem​ ​ i​ ​ Kuzma,​ ​ już​ ​ tak.​ ​ Ciężko mi​ ​ coś​ ​ wyrokować​ ​ na​ ​ temat​ ​ samego​ ​ Lonzo,​ ​ gdyż​ ​ meczów​ ​ na​ ​ najwyższym​ ​ poziomie​ ​ zagrał do​ ​ tej​ ​ pory​ ​ niewiele,​ ​ a​ ​ na​ ​ dodatek​ ​ Preseason​ ​ i​ ​ sezon​ ​ regularny​ ​ jak​ ​ juzż ​ wcześniej wspomniałem,​ ​ wiele​ ​ różni.​ ​ Na​ ​ pewno​ ​ jest​ ​ to.zawodnik​ ​ stworzony​ ​ do​ ​ nowoczesnej ultraszybkiej​ ​ koszykówki​ ​ jaka​ ​ obecnie​ ​ preferowana​ ​ jest​ ​ w​ ​ lidze.​ ​ Ma​ ​ wszystko​ ​ co.musi​ ​ mieć rozgrywający​ ​ światowej​ ​ klasy:​ ​ znakomity​ ​ przegląd​ ​ pola,​ ​ niesamowite​ ​ przyspieszenie​ ​ i przede​ ​ wszystkim​ ​ całkiem​ ​ niezły​ ​ rzut.​ ​ Lecz​ ​ jedna​ ​ rzecz​ ​ zdecydowanie​ ​ wyróżnia​ ​ go​ ​ spośród innych.​ ​ Obrona.​ ​ A​ ​ mówią,​ ​ że​ ​ to​ ​ właśnie​ ​ grą​ ​ po​ ​ tej​ ​ stronie​ ​ wygrywa​ ​ się​ ​ mistrzostwo.​ ​ Dlatego też​ ​ uważam,​ ​ że​ ​ jest​ ​ on​ ​ idealnym​ ​ kandydatem​ ​ na​ ​ twarz​ ​ tej​ ​ organizacji.​ ​ Tak​ ​ dobrym​ ​ i przygotowanym​ ​ do​ ​ gry​ ​ w​ ​ lidze,​ ​ jak​ ​ nikt​ ​ od​ ​ czasów​ ​ Magica.

Czy​ ​ myślisz,​ ​ że​ ​ Luke​ ​ Walton​ ​ to​ ​ odpowiedni​ ​ trener​ ​ dla​ ​ Lakers?

Myślę,​ ​ że​ ​ tak.​ ​ Przede​ ​ wszystkim​ ​ to​ ​ trener​ ​ tak​ ​ zwanej​ ​ nowej​ ​ ery,​ ​ który​ ​ preferuje​ ​ ofensywny styl​ ​ gry​ ​ i​ ​ wymaga​ ​ wiele​ ​ od​ ​ swoich​ ​ podopiecznych.​ ​ To​ ​ że​ ​ umie​ ​ się​ ​ sprawdzić​ ​ prowadząc gwiazdorskie​ ​ drużyny​ ​ widać​ ​ było,​ ​ gdy​ ​ zastępował​ ​ Steve’a​ ​ Kerra​ ​ w​ ​ Warriors.​ ​ Poza​ ​ tym​ ​ to szkoleniowiec,​ ​ który​ ​ ma.w.genach​ ​ Jeziorowców.​ ​ Był​ ​ z​ ​ nimi​ ​ związany​ ​ jako​ ​ koszykarz, wygrywał​ ​ tytuły​ ​ pod.wodzą​ ​ Phila​ ​ Jacksona,​ ​ więc​ ​ miał​ ​ się​ ​ od​ ​ kogo​ ​ uczyć.​ ​ Co​ ​ więcej​ ​ jest młody​ ​ i​ ​ może​ ​ się​ ​ przysłużyć​ ​ organizacji​ ​ na​ ​ długie​ ​ lata.​ ​ Ciężko​ ​ było​ ​ trafić​ ​ lepiej,​ ​ biorąc​ ​ pod uwagę​ ​ ówczesny​ ​ stan​ ​ rzeczy​ ​ na​ ​ rynku​ ​ wolnych​ ​ agentów​ ​ wśród​ ​ trenerów.

Jak​ ​ Walton​ ​ poukłada​ ​ rotacje?​ ​ Kto​ ​ będzie​ ​ wychodzić​ ​ w​ ​ pierwszej​ ​ piątce,​ ​ a​ ​ kogo​ ​ zobaczymy w​ ​ drugim​ ​ unicie?

Wydaje​ ​ się,​ ​ że​ ​ pierwszy​ ​ skład​ ​ od​ ​ jakiegoś​ ​ czasu​ ​ już​ ​ się​ ​ wyklarował.​ ​ Co​ ​ prawda​ ​ Brook​ ​ Lopez jeszcze​ ​ ani​ ​ razu​ ​ nie​ ​ zagrał​ ​ w​ ​ barwach​ ​ Lakers,​ ​ ale​ ​ jestem​ ​ niemal​ ​ pewny,​ ​ iż​ ​ to​ ​ on​ ​ będzie rozpoczynał​ ​ spotkania.​ ​ Obok​ ​ niego​ ​ pod​ ​ koszem​ ​ niepodważalną​ ​ pozycję​ ​ ma​ ​ Julius​ ​ Randle. Skrzydłowy​ ​ znakomicie​ ​ się​ ​ rozwija,​ ​ w​ ​ niektórym​ ​ systemie​ ​ może​ ​ nawet​ ​ grać​ ​ na​ ​ pozycji fałszywego​ ​ centra,​ ​ jeśli​ ​ Jeziorowcy​ ​ będą​ ​ chcieli​ ​ przyspieszyć​ ​ grę​ ​ i​ ​ zagrać​ ​ niskim​ ​ składem. Drugie​ ​ skrzydło​ ​ należy​ ​ do​ ​ Brandona​ ​ Ingrama,​ ​ młodego​ ​ i​ ​ zdolnego​ ​ gracza,​ ​ którego
nazywano​ ​ nowym​ ​ Kevinem​ ​ Durantem,​ ​ gdy​ ​ wchodził​ ​ do​ ​ ligi.​ ​ To​ ​ będzie​ ​ bardzo​ ​ ważny​ ​ rok​ ​ dla byłego​ ​ koszykarza​ ​ Duke.​ ​ Obwód​ ​ to​ ​ bez​ ​ wątpienia​ ​ duet​ ​ Ball​ ​ -​ ​ Caldwell-Pope.​ ​ W​ ​ takim właśnie​ ​ składzie​ ​ będą​ ​ wybiegac​ ​ Lakers​ ​ na​ ​ początku​ ​ sezonu,​ ​ chyba​ ​ że​ ​ któryś​ ​ z​ ​ powyższych dozna​ ​ jakiejś​ ​ kontuzji.​ ​ Jednak​ ​ zmiennicy​ ​ również​ ​ nie​ ​ odbiegają​ ​ zbytnio​ ​ poziomem.​ ​ Przede wszystkim​ ​ na​ ​ ławce​ ​ są​ ​ Kyle​ ​ Kuzma​ ​ i​ ​ Jordan​ ​ Clarkson,​ ​ czyli​ ​ koszykarze,​ ​ którzy​ ​ moim zdaniem​ ​ mogą​ ​ powalczyć​ ​ o​ ​ tytuł​ ​ Six​ ​ Man​ ​ of​ ​ The​ ​ Year.​ ​ Jako​ ​ zmiennik​ ​ Randle’a​ ​ będziemy najpewniej​ ​ obserwować​ ​ Larry’ego​ ​ Nance’​ ​ Jr..​ ​ Ponadto​ ​ są​ ​ jeszcze​ ​ Tyler​ ​ Ennis,​ ​ Thomas Bryant,​ ​ Ivica​ ​ Zubac,​ ​ Corey​ ​ Brewer,​ ​ czy​ ​ niechciany​ ​ Luol​ ​ Deng.​ ​ Jest​ ​ więc​ ​ kim​ ​ rotować.​ ​ Luke Walton​ ​ będzie​ ​ miał​ ​ nieraz​ ​ spory​ ​ ból​ ​ głowy,​ ​ żeby​ ​ każdy​ ​ z​ ​ koszykarzy​ ​ otrzymał​ ​ odpowiednią ilość​ ​ minut.

Czy​ ​ w​ ​ związku​ ​ ze​ ​ świetną​ ​ dyspozycją​ ​ Kuzmy,​ ​ jest​ ​ szansa,​ ​ że​ ​ wygryzie​ ​ Nance’a​ ​ i​ ​ to​ ​ on będzie​ ​ wchodzić​ ​ na​ ​ czwórce?

Kyle​ ​ Kuzma​ ​ będzie​ ​ etatowym​ ​ zmiennikiem,​ ​ co​ ​ do​ ​ tego​ ​ nie​ ​ ma​ ​ wątpliwości.​ ​ W​ ​ rotacji znajdzie​ ​ się​ ​ nawet​ ​ przed​ ​ Larrym​ ​ Nancem​ ​ Jr.​ ​ Jednak​ ​ jego​ ​ pozycja​ ​ to​ ​ nie​ ​ jest​ ​ silne​ ​ skrzydło,​ ​ z opcją​ ​ wejścia​ ​ na​ ​ pozycję​ ​ centra.​ ​ A​ ​ takimi​ ​ właśnie​ ​ umiejętnościami​ ​ dysponują​ ​ panowie Randle​ ​ i​ ​ Nance.​ ​ W​ ​ dzisiejszej​ ​ NBA​ ​ centrzy​ ​ odgrywają​ ​ coraz​ ​ mniejszą​ ​ rolę​ ​ i​ ​ szuka​ ​ się​ ​ raczej graczy​ ​ mogących​ ​ występować​ ​ na​ ​ wielu​ ​ pozycjach,​ ​ a​ ​ nie​ ​ tylko​ ​ walczących​ ​ pod​ ​ koszem​ ​ o zbiórki​ ​ i​ ​ blokujących.​ ​ Wystarczy​ ​ spojrzeć​ ​ na​ ​ najlepsze​ ​ drużyny​ ​ ostatnich​ ​ lat​ ​ czyli​ ​ Warriors​ ​ i Cavaliers.​ ​ Tam​ ​ w​ ​ decydujących​ ​ momentach​ ​ na​ ​ tak​ ​ zwanej​ ​ piątce​ ​ grali​ ​ Draymond​ ​ Green (198cm​ ​ wzrostu!)​ ​ i​ ​ Kevin​ ​ Love.​ ​ Kuzma​ ​ ma​ ​ co​ ​ prawda​ ​ 208​ ​ cm​ ​ i​ ​ teoretycznie​ ​ nadawałby​ ​ się jako​ ​ stretch​ ​ five,​ ​ ale​ ​ tylko​ ​ teoretycznie.​ ​ To​ ​ jest​ ​ gracz​ ​ o​ ​ innych​ ​ predyspozycjach.​ ​ Jego wielkim​ ​ walorem​ ​ jest​ ​ szybki​ ​ kozioł,​ ​ rozciąganie​ ​ gry​ ​ poprzez​ ​ niesłychaną​ ​ skuteczność z.dystansu​ ​ i​ ​ półdystansu.​ ​ Podsumowując​ ​ Kyle​ ​ nie​ ​ będzie​ ​ musiał​ ​ rywalizować​ ​ z​ ​ Nancem,​ ​ a raczej​ ​ z​ ​ Dengiem​ ​ czy​ ​ Brewerem.​ ​ Lecz​ ​ wydaje​ ​ mi​ ​ się,​ ​ że.obecnie​ ​ jest​ ​ dużo​ ​ wyżej​ ​ przed​ ​ nimi w​ ​ rotacji​ ​ i​ ​ oby​ ​ to​ ​ się​ ​ nie​ ​ zmieniło.​ ​ Bardzo​ ​ podoba​ ​ mi​ ​ się​ ​ ten​ ​ zawodnik​ ​ i​ ​ chciałbym​ ​ żeby powalczył​ ​ o​ ​ tytuł​ ​ rezerwowego​ ​ roku.

Czy​ ​ Lakers​ ​ powinni​ ​ grać​ ​ raczej​ ​ w​ ​ ustawieniu​ ​ small​ ​ ballowym?

To​ ​ jest​ ​ bardzo​ ​ trudne​ ​ pytanie,​ ​ ponieważ​ ​ jak​ ​ wiadomo​ ​ Lakers​ ​ pozyskali​ ​ Brooka​ ​ Lopeza,​ ​ czyli najlepszego​ ​ centra​ ​ do​ ​ grania​ ​ wysokim​ ​ składem.​ ​ Były​ ​ gracz​ ​ Nets​ ​ od​ ​ Zawsze​ ​ dysponował znakomitym​ ​ rzutem​ ​ z​ ​ pół​ ​ dystansu,​ ​ ale​ ​ postanowił​ ​ pójść​ ​ dalej​ ​ i​ ​ zaczął​ ​ rzucać​ ​ trójki.​ ​ Wyszło to​ ​ nadspodziewanie​ ​ dobrze,​ ​ bowiem​ ​ trafił​ ​ on​ ​ 134​ ​ rzuty​ ​ na​ ​ 387​ ​ prób.​ ​ Dało​ ​ to​ ​ skuteczność​ ​ na poziomie​ ​ niecałych​ ​ 35%.​ ​ Jeśli​ ​ Lopez​ ​ jeszcze​ ​ bardziej​ ​ rozwinąłby​ ​ się​ ​ w​ ​ tym​ ​ względzie,​ ​ ilość niskich​ ​ ustawień​ ​ pewnie​ ​ będzie​ ​ niższa.​ ​ Niemniej​ ​ jednak​ ​ gra​ ​ się​ ​ tak​ ​ jak​ ​ przeciwnik​ ​ pozwala​ ​ i szuka​ ​ się​ ​ takiego​ ​ ustawienia,​ ​ które​ ​ sprawi​ ​ mu​ ​ najwięcej​ ​ problemów.​ ​ Myślę,​ ​ że​ ​ Luke​ ​ Walton znajdzie​ ​ rozwiązanie​ ​ tego​ ​ problemu.​ ​ Nie​ ​ będzie​ ​ to​ ​ łatwe,​ ​ ale​ ​ trener,​ ​ który​ ​ jest​ ​ codziennie​ ​ z drużyną​ ​ wie​ ​ co​ ​ jest​ ​ dla​ ​ niej​ ​ najlepsze.​ ​ Według​ ​ mnie​ ​ Lakers​ ​ mogą​ ​ grać​ ​ zarówno​ ​ niskim​ ​ jak​ ​ i wysokim​ ​ składem,​ ​ to​ ​ zależy​ ​ od​ ​ tego​ ​ kto​ ​ jest​ ​ w​ ​ najwyższej​ ​ formie.

Jak​ ​ oceniasz​ ​ pierwotny​ ​ pomysł​ ​ Magica​ ​ na​ ​ to,​ ​ żeby​ ​ Ingram​ ​ był​ ​ pierwszą​ ​ opcją​ ​ w​ ​ ataku? Gdzie​ ​ widzisz​ ​ mocne​ ​ i​ ​ słabe​ ​ strony​ ​ Brandona?

Przede​ ​ wszystkim​ ​ nie​ ​ sądzę,​ ​ żeby​ ​ cała​ ​ gra​ ​ była​ ​ podporządkowana​ ​ pod​ ​ Ingrama.​ ​ Lakers mają​ ​ przecież​ ​ Lonzo​ ​ Balla,​ ​ Brooka​ ​ Lopeza,​ ​ Juliusa​ ​ Randle’a,​ ​ Caldwella-Pope’a.​ ​ Jest​ ​ wielu graczy,​ ​ którzy​ ​ są​ ​ w​ ​ stanie​ ​ poprowadzić​ ​ grę​ ​ w.ataku.​ ​ Ingram​ ​ jednak​ ​ musi​ ​ być​ ​ wprowadzany do​ ​ roli​ ​ lidera,​ ​ bo​ ​ jest​ ​ to​ ​ prawdziwy​ ​ materiał​ ​ na​ ​ gwiazdę.​ ​ Może​ ​ grać​ ​ na​ ​ wielu​ ​ pozycjach, niczym​ ​ Kevin​ ​ Durant​ ​ czy​ ​ Lebron​ ​ James,​ ​ lecz​ ​ nie​ ​ nastąpi​ ​ to​ ​ jeśli​ ​ nie​ ​ nabierze​ ​ kilogramów.​ ​ I tu​ ​ właśnie​ ​ przechodzimy​ ​ do.drugiej​ ​ części​ ​ pytania.​ ​ Brandon​ ​ to​ ​ wciąż​ ​ młody​ ​ gracz​ ​ i prawdopodobnie​ ​ jeszcze​ ​ tylko​ ​ trochę​ ​ urośnie.​ ​ Także​ ​ co​ ​ by​ ​ się​ ​ nie​ ​ wydarzyło​ ​ musi.znacznie przytyć.​ ​ Bez​ ​ masy​ ​ mięśniowej​ ​ nie​ ​ będzie​ ​ miał​ ​ takiej​ ​ swobody​ ​ we​ ​ wchodzeniu​ ​ pod.kosz​ ​ i przede​ ​ wszystkim​ ​ nie​ ​ poradzi​ ​ sobie​ ​ w​ ​ obronie.​ ​ Zdecydowanie​ ​ musi​ ​ też​ ​ poprawić​ ​ rzut​ ​ za​ ​ trzy​ ​ i z​ ​ półdystansu.​ ​ Jeśli​ ​ chce​ ​ wejść​ ​ na najwyższy​ ​ poziom​ ​ w​ ​ ataku,​ ​ nie​ ​ wspominając o.defensywie,​ ​ w​ ​ której​ ​ na​ ​ razie​ ​ zdecydowanie​ ​ zawodzi,​ ​ musi​ ​ posiadać​ ​ pewny​ ​ rzut​ ​ zza​ ​ łuku. Przynajmniej​ ​ na​ ​ poziomie​ ​ 40%.​ ​ Bieganie​ ​ do​ ​ kontry​ ​ także​ ​ wciąż​ ​ nie​ ​ jest​ ​ jego​ ​ mocną​ ​ stroną, gdyż​ ​ zdarza​ ​ się,​ ​ że​ ​ pudłuje​ ​ proste​ ​ lay-upy.​ ​ Powinien​ ​ też​ ​ usprawnić​ ​ grę​ ​ jako​ ​ Point​ ​ forward. Ogółem​ ​ to​ ​ bardzo​ ​ perspektywiczny​ ​ gracz,​ ​ ale​ ​ na.ten​ ​ rok​ ​ jeszcze​ ​ nie​ ​ może​ ​ być​ ​ brany​ ​ pod uwagę​ ​ jako​ ​ pierwsza​ ​ opcja​ ​ w​ ​ ataku,​ ​ bo​ ​ może​ ​ nie​ ​ udźwignąć​ ​ presji.​ ​ Ja​ ​ byłbym​ ​ za​ ​ tym,​ ​ żeby zrobić​ ​ z​ ​ niego​ ​ drugą​ ​ opcję​ ​ i​ ​ poczekać​ ​ aż​ ​ jego​ ​ talent​ ​ eksploduje.​ ​ Bowiem​ ​ to​ ​ się​ ​ na​ ​ pewno stanie.​ ​ W​ ​ Duke​ ​ znają​ ​ się​ ​ na​ ​ rzeczy.

Kto​ ​ w​ ​ takim​ ​ razie​ ​ powinien​ ​ być​ ​ tą​ ​ pierwszą?

Osobiście​ ​ jako​ ​ pierwszą​ ​ opcje​ ​ w​ ​ ataku​ ​ widziałbym​ ​ Brooka​ ​ Lopeza.​ ​ Były​ ​ center​ ​ Nets​ ​ to zawodnik​ ​ niesamowicie​ ​ wyszkolony​ ​ technicznie.​ ​ Opanował​ ​ wszystkie​ ​ manewry​ ​ podkoszowe łącznie​ ​ z​ ​ hakami​ ​ odwrotnymi​ ​ rękoma,​ ​ a​ ​ na​ ​ dodatek​ ​ w​ ​ zeszłym​ ​ sezonie​ ​ dodał​ ​ także do.swojego​ ​ Arsenału​ ​ rzut​ ​ z​ ​ dystansu.​ ​ Lopez​ ​ to​ ​ koszykarz,​ ​ który​ ​ od​ ​ ośmiu​ ​ sezonów​ ​ zdobywa około​ ​ 20​ ​ punktów​ ​ na mecz.​ ​ Jest​ ​ bardzo​ ​ skuteczny,​ ​ gdyż​ ​ notuje​ ​ średnio​ ​ jeden​ ​ celny​ ​ rzut​ ​ na dwa​ ​ oddane.​ ​ Poza​ ​ tym​ ​ wolne​ ​ trafia​ ​ również​ ​ przyzwoicie.​ ​ Ze​ ​ wszystkich​ ​ 9​ ​ sezonów​ ​ tylko​ ​ raz jego​ ​ skuteczność​ ​ spadła​ ​ poniżej​ ​ 70%,​ ​ a​ ​ zazwyczaj​ ​ było​ ​ to.prawie​ ​ 80%.​ ​ I​ ​ ten​ ​ jego​ ​ zasięg ramion.​ ​ Lopez​ ​ to​ ​ idealny​ ​ kandydat​ ​ na​ ​ pierwszą​ ​ opcje​ ​ drużyny.​ ​ Tym​ ​ bardziej​ ​ ze​ ​ jego​ ​ akcje pick&roll​ ​ z.Ballem​ ​ mogą​ ​ okazać​ ​ się​ ​ zabójcze​ ​ dla​ ​ niektórych​ ​ drużyn.​ ​ Nie​ ​ wspominając​ ​ już​ ​ o Pick&pop,​ ​ w​ ​ których​ ​ nie​ ​ ma​ ​ sobie​ ​ równych​ ​ w​ ​ NBA.

Wspominałeś​ ​ na​ ​ początku​ ​ o​ ​ tym,​ ​ że​ ​ nie​ ​ widzisz​ ​ Jeziorowców​ ​ w​ ​ playoffach.​ ​ Nie​ ​ wiem​ ​ w sumie​ ​ czy​ ​ znalazłby​ ​ się​ ​ jakikolwiek​ ​ odważny,​ ​ który​ ​ twierdziłby,​ ​ że​ ​ 8.​ ​ miejsce​ ​ jest​ ​ osiągalne. Czy​ ​ Twoim​ ​ zdaniem​ ​ Lakers​ ​ powinni​ ​ kolejny​ ​ rok​ ​ tankować​ ​ i​ ​ ogrywać​ ​ skład,​ ​ czy​ ​ może​ ​ lepiej już​ ​ zacząć​ ​ „na​ ​ poważnie”​ ​ rywalizować​ ​ z​ ​ przeciwnikami​ ​ i​ ​ zakończyć​ ​ sezon​ ​ na​ ​ odległym miejscu,​ ​ jednocześnie​ ​ nie​ ​ pokazując​ ​ kibicom,​ ​ że​ ​ robią​ ​ wszystko,​ ​ aby​ ​ zdobyć​ ​ jak​ ​ najwyższy pick​ ​ w​ ​ drafcie?

Nadzieja​ ​ umiera​ ​ ostatnia​ ​ i​ ​ tego​ ​ Lakers​ ​ powinni​ ​ się​ ​ trzymać.​ ​ Co​ ​ prawda​ ​ nie​ ​ wierzę​ ​ w​ ​ awans do​ ​ Playoffs,​ ​ ale​ ​ młodym​ ​ graczom​ ​ Jeziorowców​ ​ przyda​ ​ się​ ​ ogranie​ ​ i​ ​ walka​ ​ do​ ​ samego​ ​ końca o​ ​ jak​ ​ najwyższą​ ​ lokatę.​ ​ Poza​ ​ tym​ ​ szanse​ ​ na​ ​ wywalczenie​ ​ picku​ ​ są​ ​ bardzo​ ​ małe​ ​ jeśli​ ​ chodzi o​ ​ te​ ​ najwyższe​ ​ pozycje.​ ​ Wybór​ ​ chroniony​ ​ jest​ ​ tylko​ ​ przy​ ​ numerze​ ​ 1​ ​ i​ ​ między​ ​ 6,​ ​ a​ ​ 30. Zdecydowanie​ ​ bardziej​ ​ opłaca​ ​ się​ ​ więc​ ​ zająć​ ​ wyższe​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ konferencji​ ​ i​ ​ zachować jakikolwiek​ ​ pick​ ​ w.drafcie,​ ​ a​ ​ nie​ ​ liczyć​ ​ na​ ​ jedynkę.​ ​ Tym​ ​ bardziej,​ ​ że​ ​ zasady​ ​ wyborów​ ​ w drafcie​ ​ znacznie​ ​ się​ ​ zmieniły​ ​ i​ ​ teraz​ ​ tankowanie​ ​ nie​ ​ jest​ ​ aż​ ​ tak​ ​ rozsądnym​ ​ wyborem​ ​ dla przebudowujących​ ​ się​ ​ drużyn.​ ​ Przyciągnięcie​ ​ z​ ​ powrotem​ ​ prawdziwych​ ​ fanów​ ​ to​ ​ inna
kwestia.​ ​ Odkąd​ ​ Clippers​ ​ stali​ ​ się​ ​ dużo​ ​ bardziej​ ​ atrakcyjni​ ​ Lakers​ ​ ciężko​ ​ było​ ​ przyciągnąć komplet.​ ​ Dalej​ ​ na​ ​ spotkaniach​ ​ pojawiają​ ​ się​ ​ gwiazdy,​ ​ ale​ ​ nierzadko​ ​ wybierają​ ​ oni​ ​ w​ ​ zamian pojedynek​ ​ z​ ​ udziałem​ ​ Blake’a​ ​ Griffina​ ​ i​ ​ jego​ ​ kolegów​ ​ z​ ​ Lob​ ​ City.​ ​ Jeziorowcy​ ​ muszą​ ​ być bardziej​ ​ atrakcyjni​ ​ dla​ ​ oka.​ ​ By​ ​ tak​ ​ się​ ​ stało​ ​ powinni​ ​ toczyć​ ​ jakąś​ ​ rywalizację​ ​ z​ ​ innymi drużynami​ ​ z​ ​ Zachodu.​ ​ Fanom​ ​ nic​ ​ tak​ ​ nie​ ​ poprawia​ ​ humoru​ ​ jak​ ​ nieodpuszczanie​ ​ nie​ ​ tylko meczów,​ ​ ale​ ​ też​ ​ nawet​ ​ pojedynczej​ ​ piłki.​ ​ Lakers​ ​ muszą​ ​ grać,​ ​ jakby​ ​ rywalizowali​ ​ o​ ​ życie każdego​ ​ dnia.

Uważasz,​ ​ że​ ​ Magic​ ​ i​ ​ Pelinka​ ​ są​ ​ w​ ​ stanie​ ​ przywrócić​ ​ klubowi​ ​ świetność?​ ​ Od​ ​ dawna​ ​ chyba nie​ ​ było​ ​ lepszych​ ​ czasów​ ​ dla​ ​ Lakers​ ​ i​ ​ nie​ ​ mówię​ ​ tutaj​ ​ tylko​ ​ o​ ​ rosterze.​ ​ Clippers​ ​ stracili największą​ ​ gwiazdę​ ​ i​ ​ nie​ ​ jest​ ​ powiedziane,​ ​ że​ ​ w​ ​ nowym​ ​ składzie​ ​ zagrają​ ​ w​ ​ Playoffach.​ ​ To jednak​ ​ działa​ ​ na​ ​ korzyść​ ​ Jeziorowców.

Magic​ ​ Johnson​ ​ to​ ​ obok​ ​ Kobe​ ​ i​ ​ Jordana​ ​ jeden​ ​ z.najbardziej​ ​ upartych​ ​ ludzi​ ​ w​ ​ tym​ ​ biznesie. Jeśli​ ​ więc​ ​ sobie​ ​ założył,​ ​ że​ ​ chce​ ​ przywrócić​ ​ Lakers​ ​ dawną​ ​ świetność​ ​ i​ ​ nawiązać​ ​ do​ ​ czasów Showtime’u​ ​ to​ ​ prędzej​ ​ czy​ ​ później​ ​ to​ ​ się​ ​ stanie.​ ​ Jeziorowcy​ ​ są​ ​ na​ ​ dobrej​ ​ drodze.​ ​ W​ ​ końcu mają​ ​ nie​ ​ tylko​ ​ dobry​ ​ skład,​ ​ ale​ ​ też​ ​ są​ ​ doskonale​ ​ zarządzani.​ ​ W​ ​ ostatnich​ ​ latach​ ​ to​ ​ właśnie transfery,​ ​ a​ ​ właściwie​ ​ ich​ ​ brak​ ​ lub​ ​ też​ ​ dokonywanie​ ​ złych​ ​ wyborów​ ​ w.drafcie​ ​ było​ ​ bolączką drużyny.​ ​ Teraz​ ​ są​ ​ Magic​ ​ i​ ​ Pelinka,​ ​ więc​ ​ może​ ​ być​ ​ tylko​ ​ lepiej.​ ​ Zresztą​ ​ już​ ​ pierwsze​ ​ lato pokazało,​ ​ że.warto​ ​ im​ ​ zaufać.​ ​ Co​ ​ do​ ​ drugiej​ ​ części​ ​ pytania​ ​ to​ ​ nie​ ​ uważam​ ​ żeby​ ​ osłabienie Clippers​ ​ działało​ ​ na​ ​ korzyść​ ​ Jeziorowców.​ ​ To.tylko​ ​ potwierdziło​ ​ niestety​ ​ tezę,​ ​ że​ ​ największe gwiazdy​ ​ unikają​ ​ w​ ​ ostatnich​ ​ latach​ ​ miasta​ ​ aniołów.​ ​ Lepiej​ ​ dla​ ​ Lakers​ ​ byłoby,​ ​ aby​ ​ Chris​ ​ Paul nie​ ​ uciekał​ ​ do​ ​ Rockets.​ ​ Ba!​ ​ Dla​ ​ całej​ ​ NBA​ ​ byłoby​ ​ lepiej.​ ​ Te​ ​ loby​ ​ to​ ​ była​ ​ czysta​ ​ perfekcja.

Co​ ​ Twoim​ ​ zdaniem​ ​ będzie​ ​ najbardziej​ ​ fun-to-watch,​ ​ jeśli​ ​ chodzi​ ​ o​ ​ grę​ ​ Lakers?​ ​ Rozwój Ingrama,​ ​ Kuzma​ ​ wychodzący​ ​ z​ ​ ławki,​ ​ postęp​ ​ w​ ​ obrona​ ​ Randle’a,​ ​ czy​ ​ może​ ​ jeszcze​ ​ coś innego?

Dziwne,​ ​ że​ ​ pominęłaś​ ​ w​ ​ tej​ ​ wyliczance​ ​ Lonzo​ ​ Balla.​ ​ W​ ​ końcu​ ​ to​ ​ on​ ​ ma​ ​ być​ ​ największą gwiazdą​ ​ Lakers​ ​ w​ ​ przyszłości.​ ​ Ma​ ​ przywrócić​ ​ do​ ​ Miasta​ ​ Aniołów​ ​ czasy​ ​ Show​ ​ Time’u. Wydaje​ ​ mi​ ​ się,​ ​ że​ ​ bez​ ​ niego​ ​ cała​ ​ ta​ ​ układanka​ ​ nie​ ​ ma​ ​ sensu.​ ​ To.czy​ ​ rozwinie​ ​ się​ ​ Ingram, Kuzma,​ ​ czy​ ​ Randle,​ ​ nie​ ​ ma​ ​ aż​ ​ takiego​ ​ znaczenia​ ​ jak​ ​ postępy​ ​ w​ ​ grze​ ​ rozgrywającego Lakers.​ ​ Koszykówka​ ​ zmieniła​ ​ się​ ​ i​ ​ dużo​ ​ bardziej​ ​ zależna​ ​ jest​ ​ teraz​ ​ od​ ​ graczy​ ​ obwodowych. Lonzo​ ​ Ball​ ​ jest​ ​ typowany​ ​ na​ ​ następcę​ ​ Jasona​ ​ Kidda,​ ​ czy​ ​ też​ ​ wcześniej​ ​ Magica.Johnsona, jego​ ​ każdy​ ​ mecz​ ​ będzie​ ​ śledzony​ ​ przez.miliony​ ​ ludzi.​ ​ To​ ​ jak​ ​ będą​ ​ grać​ ​ Lakers​ ​ jest​ ​ w​ ​ 50% zależne​ ​ od​ ​ jego.formy.​ ​ Myślę,​ ​ że​ ​ nie​ ​ zawiedzie​ ​ nas​ ​ i​ ​ gra​ ​ Jeziorowców​ ​ będzie​ ​ przyjemna​ ​ dla oka​ ​ i​ ​ będzie​ ​ można​ ​ obejrzeć​ ​ więcej​ ​ ich​ ​ meczów​ ​ niż​ ​ miało​ ​ to​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ poprzednich​ ​ latach, kiedy​ ​ strasznie​ ​ „dołowali”.​ ​ Ingram,​ ​ Kuzma​ ​ i​ ​ Randle​ ​ też​ ​ wiele​ ​ od​ ​ siebie​ ​ wniosą,​ ​ ale​ ​ szybkie kontry,​ ​ efektowne​ ​ wjazdy​ ​ i​ ​ niesamowite​ ​ przechwyty,​ ​ które​ ​ wszyscy​ ​ zapamiętają,​ ​ to​ ​ wszystko leży​ ​ w​ ​ gestii​ ​ Balla.​ ​ Czy​ ​ udźwignie​ ​ to​ ​ brzemię?​ ​ Myślę,​ ​ że​ ​ tak.​ ​ W​ ​ końcu​ ​ nie​ ​ na​ ​ darmo​ ​ jego ojciec​ ​ tak​ ​ go​ ​ hype’ował.

Który​ ​ z​ ​ zawodników​ ​ ma​ ​ Twoim​ ​ zdaniem​ ​ największy​ ​ upside?

Brandon​ ​ Ingram.​ ​ Zdecydowanie!​ ​ To​ ​ będzie​ ​ jego​ ​ drugi​ ​ rok​ ​ w​ ​ NBA​ ​ i​ ​ moim​ ​ zdaniem​ ​ okażę​ ​ się przełomowy.​ ​ Jestem​ ​ w​ ​ stanie​ ​ nawet​ ​ pokusić​ ​ się​ ​ o​ ​ stwierdzenie,​ ​ że​ ​ powalczy​ ​ o​ ​ nagrodę​ ​ MIP.
W​ ​ końcu​ ​ jego​ ​ debiutancki​ ​ rok​ ​ był​ ​ średni.​ ​ Oczywiście​ ​ jak​ ​ na​ ​ drugi​ ​ wybór​ ​ w​ ​ drafcie.​ ​ Zdobywał zaledwie​ ​ 9.4​ ​ pkt/mecz.​ ​ W​ ​ tym​ ​ będzie​ ​ to​ ​ zdecydowanie​ ​ więcej,​ ​ bez​ ​ wątpienia.​ ​ Ingram​ ​ ma​ ​ ku temu​ ​ znakomite​ ​ warunki.​ ​ Fizycznie​ ​ wygląda​ ​ jakby​ ​ był​ ​ stworzony​ ​ do​ ​ dzisiejszej​ ​ koszykówki. Ma​ ​ predyspozycje​ ​ na​ ​ niezłego,​ ​ jeśli​ ​ nie​ ​ najlepszego​ ​ two-way​ ​ gracza​ ​ w​ ​ lidze.​ ​ Poza​ ​ tym​ ​ w najbliższych​ ​ rozgrywkach​ ​ będzie​ ​ miał​ ​ do​ ​ dyspozycji​ ​ lepszych​ ​ partnerów.​ ​ To​ ​ może​ ​ być szansa​ ​ na​ ​ przełom​ ​ w​ ​ jego​ ​ grze.​ ​ Lonzo​ ​ Ball​ ​ i​ ​ Brook​ ​ Lopez​ ​ to​ ​ koszykarze​ ​ potrafiący znakomicie​ ​ rozrzucać​ ​ gre,​ ​ skupić​ ​ się​ ​ na​ ​ sobie​ ​ uwagę​ ​ obrońców,​ ​ a​ ​ Ingram​ ​ będzie​ ​ mógł wówczas​ ​ wjeżdżać​ ​ pod​ ​ kosz,​ ​ co​ ​ lubi​ ​ najbardziej.​ ​ Oj​ ​ tak​ ​ Brandon​ ​ w​ ​ tym​ ​ sezonie​ ​ zdobędzie dużo​ ​ więcej​ ​ punktów.​ ​ Lecz​ ​ nie​ ​ najwięcej​ ​ w​ ​ ekipie.​ ​ Od​ ​ tego​ ​ będzie​ ​ raczej​ ​ na​ ​ pewno​ ​ Lopez.

Jaki​ ​ bilans​ ​ przewidujesz​ ​ w​ ​ tym​ ​ sezonie?

30-52.​ ​ Ten​ ​ bilans​ ​ jest​ ​ tak​ ​ niski,​ ​ ponieważ​ ​ Lakers​ ​ grają​ ​ w​ ​ niezwykle​ ​ trudnej​ ​ Konferencji Zachodniej,​ ​ stąd​ ​ też​ ​ wiele​ ​ meczów​ ​ rozegrają​ ​ z​ ​ silnymi​ ​ ekipami.​ ​ Na​ ​ Wschodzie​ ​ mieliby zdecydowanie​ ​ więcej​ ​ zwycięstw,​ ​ jednak​ ​ grają​ ​ na​ ​ Zachodzie​ ​ i​ ​ to​ ​ oznacza,​ ​ że​ ​ aż​ ​ 52​ ​ spotkania zagrają​ ​ z​ ​ rywalami​ ​ ze​ ​ swojej​ ​ konferencji.​ ​ Jeziorowcy​ ​ wciąż​ ​ są​ ​ młodą​ ​ drużyną​ ​ i​ ​ z​ ​ tak ułożonymi​ ​ drużynami​ ​ jak​ ​ Spurs,​ ​ Warriors​ ​ czy​ ​ Rockets​ ​ nie​ ​ mają​ ​ po​ ​ prostu​ ​ najmniejszych szans.

Dzięki​ ​ za​ ​ rozmowę!

Dzięki!

Skomentuj